Per C.E. Llavaneres

Nom Càrrec
Enric Manel Dalmau Asensi President
Artur Cadena Cruz Secretari
Carolina de la Fuente Navarro Tresorera
Ivan Floriach Caballero Vocal 1
Jordi Tomas Alsina Vocal 2
Enrique Ripoll Gimenez Vocal 3

 

Per C.F. Escola Llavaneres

Nom Càrrec
Artur Cadena Cruz President
Enric Manel Dalmau Asensi Secretari
Carolina de la Fuente Navarro Tresorera
Ivan Floriach Caballero Vocal 1
Jordi Tomas Alsina Vocal 2
Enrique Ripoll Gimenez Vocal 3
 

Resultats de les eleccions celebrades el 28/06/2022

En les eleccions celebrades el 28/06/2022 a la seu de les entitats del C.E. Llavaneres i C.F. Escola Llavaneres van sortir guanyadores les candidatures següents:

CONVOCATÒRIA D'ELECIONS A MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.E. LLAVANERES I C.F. ESCOLA LLAVANERES

D’acord amb el que regulen els estatuts de l’entitat, la junta directiva del C.E. Llavaneres i C.F. Escola Llavaneres  té el plaer de comunicar a tots els socis de l’entitat la convocatòria d’eleccions per escollir tots els membres de la Junta Directiva del Club. El procés electoral s’iniciarà el dia 16 de maig i finalitzarà el 28 de juny de 2022 amb la celebració de l’acte de votacions.

Les candidatures, com a mínim, hauran de proveir els càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a, podent a més, presentar altres càrrecs com sots-president/a i els vocals que creguin convenients. Cadascuna de les persones ha d’ocupar un únic càrrec.

Seran electors i elegibles tots els socis o sòcies de ple dret majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.

Al procés electoral li són d’aplicació les previsions dels estatuts vigents del C.E. Llavaneres i C.F. Escola Llavaneres i, en el seu defecte, per tot allò que no hi estigui previst, pel Decret 58/2010 de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ

 

100 anys de futbol a Llavaneres

La revista gratuita "Esportiu Maresme" de la nostra comarca fa un recull dels 100 anys de futbol a Llavaneres, l'any que el nostre club celebra el seu centenari.
Podeu veure l'àrticle al següent enllanç
https://esportiumaresme.cat/100-anys-de-futbol-a-llavaneres

 

Equipacions club
Sol.licitud/adquisició roba oficial del club

https://llavaneres.equipacions.club/

 

Presentació 2019/20

Diumenge, 24 de novembre de 2019 a les 10:30 hores es va realitzar la presentació dels equips de la temporada 2019/20 del club C.E. Llavaneres i Club de Futbol Escola Llavaneres amb la presència del Sr. Alcalde, Joan Mora i Buch i la Regidora d’Esport Sra. Maria José Cano i Cáceres.

Veure imatges

Partits de la setmana

 

Inscripcions obertes