C.E. LLAVANERES  -  C.F. ESCOLA LLAVANERES

Inscripcions Temporada 2022/23

Telèfons d'informació

 
DIRECTOR TÈCNIC ESPORTIU Àlex Roca
COORDINADOR ADMINISTRATIU/FAMÍLIES   
OFICINES DEL CLUB: 93 795 29 57
EMAIL DEL CLUB: info@cellavaneres.com
 

 

Requisits per jugar

 • Emplenar el full d'inscripció, signar-lo i un cop emplenat lliurar-lo a les oficines del Club o al correu electrònic info@cellavaneres.com, juntament amb tota la documentació que es sol·licita. Trobareu el full d'inscripció en aquest enllaç Full_Inscripcio_2022 2023.pdf (622624)
 • Inscripció abans del 20 de setembre de 2022.
 • Portar 1 fotocòpia del D.N.I. o llibre de família , 1 fotocòpia de la targeta sanitària, foto carnet i resguard ingrés.
 • Haver pagat la mutualitat a la Federació Catalana de Futbol corresponent a la temporada 2022/23. https://www.futbol.cat. IMPORTANT: per tal d'iniciar els entrenament de pre-temporada i que el Club pugui tramitar la fitxa, cal que el jugador fagi aquest pagament.
 • Disposar de l'equipació esportiva del Club per a participar en entrenaments, convocatòries i partits. 
 • Haver retornat l'equipació de partits de l'any anterior (samarreta de partit).
 • Fer efectives les següents quotes: 
 • Per tramitar la fitxa federativa, s'ha de fer efectiva la totalitat de la primera fracció.


Forma de pagament

 •  La 1a fracció es farà mitjançant línia oberta, ingrés per caixer automàtic o transferència bancària segons la categoria/any naixement del jugador (Indicar nom del jugador/a al fer l'ingrés):
Núm compte de CAIXABANK Categoria Any naixement
TITULAR: CF ESCOLA LLAVANERES F-7 2011 a 2016
ES37.2100.0416.5502.0019.5183 ESCOLETA 2017 a 2019

Núm compte de CAIXABANK Categoria Any naixement
TITULAR: CE LLAVANERES F-7/F-11 2010 o abans
ES70.2100.0416.5702.0000.3983    
 • La 2a i 3a fracció es farà efectiva per domiciliació bancària al nº de compte que ens indiqueu en el full de la inscripció. Si el rebut és retornat haureu de pagar el recàrrec (despeses bancàries).

 

Què inclou el pagament?

 • Inscripció en el club.
 • Revisió mèdica.

Material obligatori

  L'equipament obligatori de que ha de disposar cada jugador del Club.

Pack marca PUMA. 
Contingut del pack:
 • 2 samarretes d'entrenament.
 • Pantaló d'entrenament.
 • Mitgetes d'entrenament.
 • Xandall del club.
 • Dessuadora del club.
 

Normativa de pagaments

 • Estar al corrent de pagament de la temporada anterior.
 • El Club està obert per tractar els diferents casos,  arribant a acords de fraccionament dels pagaments però, en tot cas,  s´haurà de complir amb l'acord pactat.
 • Al jugador que no estigui al corrent de pagament se li retirarà la fitxa federativa, sense poder disputar partits ni entrenament fins a que es regulatzi la situació.

Horari entrenaments

SERAN PUBLICATS EN BREU